Un dels principals objectius d’EIS Barcelona és aconseguir que tots els nostres alumnes tinguin l’oportunitat d’assolir els seus objectius; tant els personals com els acadèmics.

Per a alumnes immersos en programes esportius d’alt rendiment, oferim tres itineraris acadèmics: International A Levels (programa presencial), AESA Prep International (API) School Diploma (programa presencial i online) i el curso nacional (presencial).

D’aquesta forma possibilitem que joves promeses que desitgen enfocar el seu futur cap al món professional des de ben joves, es trobin respatllats per professionals tant de l’àmbit esportiu com l’acadèmic.

L’American High School Diploma és el programa que millor satisfà les necessitats d’aquests estudiants. Depenent dels crèdits, els ofereix la flexibilitat de concentrar-se en estudiar o en la seva carrera esportiva, tenint en compte el moment del curs escolar en què es troben.

Volem que els nostres esportistes esdevinguin persones autònomes i reponsables

European International School of Barcelona treballa en col·laboració amb empreses esportives internacionals.

Preparem els nostres esportistes perquè puguin assolir l’excel·lència en el seu desenvolupament humà i intel·lectual. Fomentem el coneixement de les seves habilitats i talents, i els ajudem a saber gestionar-ho en benefici del bé comú. Eduquem des de la internacionalitat amb un enfocament modern, global i pràcitc. Perquè en un món cada cop més complex, volem que els nostres esportistes esdevinguin persones autònomes i responsables, capaces d’estudiar i treballar aquí o en qualsevol lloc del món. Treballem amb una metodologia activa, l’objectiu de la qual és que els esportistes aprenguin a aprendre i en gaudeixin per ser aprenents de per vida.

Que siguin autònoms, responsables, que tinguin sempre alta la seva autoestiam i que trobin en aquest espai educatiu un lloc on valorin, desenvolupin i potenciïn al màxim les seves capacitats, els seus talents; en definitiva, allò que els fa ser únics.

Atenem a les famílies internacionals amb tutories presencials i online. L’experiència ens diu que un desenvolupament acadèmic i personal exitós radica en la constant i fluïda comunicació entre pares, alumnes i formadors.

AESA Prep International (API) School Diploma

EISBarcelona i AESA Prep International (API) ofereixen un Mètode d’aprenentatge combinat que agermana material i oportunitats d’interacció online amb una metodologia tradicional d’instrucció a l’aula. Amb el programa d’ensenyança E-Blended, els alumnes seguiran la metodologia dels cursos online d’AESA PREP i assistiran a classes a les instal·lacions d’EISBarcelona.

Amb el Mètode d’aprenentatge combinat, els alumnes assistiran a classes presencials a EISBarcelona sis hores al dia, de dilluns a divendres. Aquest horari compactat permet als atletes disposar del temps necessari per a la pràctica esportiva diària. Així mateix, entenem que els alumnes hauran de faltar a les classes quan participin en tornejos o campionats, i aquest programa s’adapta a aquestes necessitats.

AESA Prep International (API) és un programa acreditat per SACS/AdvancedEd i aprovat per l’organisme privat de preparació per a la universitat NCAA especialitzats en programes online combinats de grau 9 a grau 12. AESA proporciona a alumnes d’elit, atletes i artistes una educació de luxe amb la flexibilitat que necessiten per poder desenvolupar les seves passions.

El nostre programa acadèmic segueix el currículum americà i en l’actualitat està dissenyat per oferir accés complet a la instrucció online a alumnes d’edats entre els 14 i els 18 anys (grau 9 a grau 12). Tanmateix, amb el mètode d’ensenyament combinat, es reforça l’aprenentatge online amb classes presencials dins del marc tradicional de l’aula. Els nostres professors construeixen relacions significatives amb els alumnes i supervisen el seu desenvolupament en tot moment. Si un alumne comença a quedar-se ressagat, el professor ho comunicarà als seus pares, entrenadors i al personal d’administració d’AESA, per poder així, entre tots, ajudar l’alumne a corregir el rumb abans que el problema s’intensifiqui.

Requisits per graduar-se: tots els alumnes es graduen amb un American High School Diploma quan superen 26 crèdits, incloent-hi el currículum escollit. El currículum inclou matèries obligatòries com matemàtiques, ciència, anglès o ciències socials, a més de matèries optatives i educació física.

Matèries obligatòries: aquestes matèries obligatòries es divideixen en quatre grups principals: anglès/idiomes, ciències socials, matemàtiques i ciències. Cada matèria obligatòria es regeix per una seqüència organitzada per curs i es divideix en dos semestres. Els alumnes obtenen un crèdit en superar els dos semestres de cada curs.

American High School Diploma