Servei d’infermeria

El servei d’infermeria posa a disposició d’alumnes i educadors una infermera, titulada, permanentment al col·legi. Forma part de l’equip d’innovació i dinamització pedagògica en la salut escolar i per tant és responsable del disseny i desenvolupament de les intervencions d’aquest servei. És responsable de l’atenció immediata en urgències i emergències; prevenció i detenció precoç de problemes de salut en edat escolar; control i seguiment de malalties cròniques; control d’una alimentació equilibrada; gestió de dietes especials; gestió de temes sanitaris (vacunes); control de presa i custòdia de medicaments; revisions mèdiques,etc.

Treballa en col·laboració amb el Gabinet psicopedagògic per descartar reincidències a causa de situacions personals, etc.

Al programa d’intercanvis el servei d’infermeria s’encarrega de gestionar qualsevol informació mèdica amb centres d’altres països.

Es duen a terme campanyes de vacunació coordinades amb el CAP local (hepatitis, papil·loma, varicel·la i tètanus).