Educació Secundària (12-16 anys)

El nostre projecte a Secundària té per objectiu inculcar la cultura de l’esforç en els nostres alumnes. Que aprenguin a aprendre i en gaudeixin. Que siguin aprenents de per vida, autònoms i amb una alta autoestima.

En aquesta etapa els aspectes emocionals i els canvis que experimenten els alumnes tenen una importància clau. L’acció tutorial és fonamental en aquesta etapa ja que volem que els nostres alumnes sentin que la part personal és la base per seguir treballant la part acadèmica i que prima en molts casos davant l’última. El tutor juga un paper molt important com el guia dels alumnes en tot aquest procés.

Estudi de llengües estrangeres

El projecte curricular d’aquesta etapa inclou les certificacions de Cambridge First Certificate, Cambridge  Advanced i Proficiency (anglès), DELF A1/B1/B2 (francès), Goethe A2/B1/B2 (alemany i HSK A2/B2 (xinès).

IGCSE: estudiar a les Universitats Estrangeres

El nostre col·legi és l’únic en l’àmbit nacional, com escola no britànica, que té autorització per fer les proves d’IGCSE. Aquestes proves, que es duen a terme en anglès i s’apliquen a diverses assignatures (matemàtiques, tecnologia, arts, anglès, global citizenship i ciències), certifiquen els nostres estudis a escala internacional facilitant així els processos d’homologació a l’hora d’entrar a qualsevol universitat europea.

Atenció a la diversitat

L’ESO és una etapa educativa on, com en la resta d’etapes, la diversitat de l’alumnat quant a aprenentatges ha de ser tractada amb immediatesa i resolució. Tenim programes especialitzats per a alumnes d’altes capacitats, joves estrangers de nova incorporació, alumnat talentós en àrees esportives o artístiques, i programes de suport i reforç per a l’alumnat amb dèficits o trastorns que afecten l’estudi.

Futurs emprenedors

Els alumnes de 4t d’ESO entren en contacte amb la matèria d’“Emprenedoria” a l’últim any d’aquesta etapa. Per mitjà d’aquesta assignatura es fomenta la iniciativa personal i el contacte amb el món empresarial. L’objectiu és despertar les potencialitats creatives dels nostres joves i obrir noves expectatives en l’exercici de les seves futures professions.

Programa d’intercanvis

Realitzem intercanvis amb col·legis de França, Regne Unit, Holanda i Alemanya entre d’altres. L’objectiu d’aquests intercanvis i viatges culturals és, a més de tenir una experiència internacional i contribuir a la formació del seu tarannà, la realització de diversos projectes multidisciplinaris (Treball de síntesi) que els permetin investigar, identificar i vivificar tot allò que han après a les aules.

Activitats solidàries

Els alumnes són formats com a agents del canvi. Realitzem un projecte solidari anual, i són els alumnes els que es responsabilitzen col·laborant amb les principals ONG del nostre país i d’altres internacionals com UNICEF, Càritas, Vicente Ferrer i Metges Sense Fronteres,entre d’altres. La participació dels alumnes en aquests programes s’avalua a l’assignatura de tutoria.

Programa d’acció tutorial

El paper del tutor com a assessor acadèmic i com a gestor de la formació de l’alumne es realitza en estreta col·laboració amb la família i l’equip de professors. Adquireix major importància la formació del caràcter de l’alumne, ja que l’etapa de l’adolescència és especialment complexa.

La figura del tutor és l’autèntica columna vertebral del procés educatiu de l’alumne: és l’actor que més contribueix a la formació integral dels nostres joves.