S.T.E.A.M.

El concepte d’educació del nostre currículum està basat en l’ensenyament de cinc disciplines específiques: ciències, tecnologia, enginyeria, art, matemàtiques i robòtica STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics & Robotics) amb un enfocament interdisciplinari i aplicat. En comptes d’ensenyar aquestes cinc disciplines com ens separats i no relacionats, STEAM & robòtics les integra en un paradigma ben cohesionat basat en l’aplicació de coneixements del món real. El que diferencia STEAM de l’educació tradicional de ciències i matemàtiques és l’ús de diferents ambients d’aprenentatge i l’oportunitat que brinda als alumnes d’aplicar el mètode científic en la seva vida quotidiana. Aquest concepte d’educació ensenya als alumnes a utilitzar el pensament computacional i se centra en les aplicacions reals que la competència de resolució de problemes té en el món que els envolta.

Hands on Activities

Els alumnes d’European International School of Barcelona realitzen les activitats de descobriment de l’entorn i d’investigació principalment als nostres laboratoris. És el que anomenem Hands on activities, activitats vivencials i amb un contingut experimental important.

A European International School of Barcelona disposem de tres laboratoris. Un destinat als alumnes de Primària i dos laboratoris destinats als alumnes de Secundària: un de física i geologia, i un altre de química i biologia. Tots els alumnes, fins i tot els d’Infantil, realitzen activitats pràctiques. A l’ESO l’assignatura de tecnologia incorpora dins del seu programa les assignatures de robòtica i programació.

Setmana de la Ciència i la Science and Technology Fair

Al novembre ens unim a la celebració internacional de la Setmana de la Ciència, que té com a objectiu reflexionar sobre temes científics i realitzar projectes transversals que evidencien com les ciències estan presents en totes les àrees. Aquestes activitats impliquen tota la comunitat educativa, des d’Infantil fins a Batxillerat.

A la Science and Technology Fair s’exposen i presenten projectes realitzats per alumnes des de P3 fins a Batxillerat. Un dels principals objectius d’aquesta activitat és despertar en ells vocacions científiques i tecnològiques i que aprenguin a resoldre qüestions senzilles utilitzant els passos del mètode científic.

L’estació meteorològica

Disposem d’una estació que ens permet treballar amb els alumnes la presa de dades de variables meteorològiques per analitzar-les i poder extraure’n conclusions. D’aquesta manera fomentem en els nostres alumnes valors tan importants com el treball en equip, la responsabilitat i l’autonomia.

L’hort escolar

Constitueix una eina pedagògica de primer ordre que permet treballar de manera amena, dinàmica i divertida, conceptes com la biodiversitat, els ecosistemes i l’educació ambiental.