International Homeroom

L’International Homeroom és un programa d’immersió lingüística, l’0bjectiu del qual és oferir als alumnes nouvinguts, amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys, una formació de qualitat mitjançant un Programa de Desenvolupament de Llengües en anglès, castellà i català, que els permeti assolir amb èxit el nivell requerit.

L’I.H. consisteix en un programa de transició que té com a objectiu principal integrar els alumnes dins de la nostra comunitat d’aprenentatge, i amb aquest propòsit en ment, se centra en el desenvolupament de les BICS (Destreses Bàsiques de la Comunicació Interpersonal) i la consecució de la CALP (Proficiència Cognitiva en els usos Acadèmics de la Llengua).

Learning process

Generalment, la intervenció es du a terme durant les hores de castellà i català, tot i que el programa és flexible i està dissenyat per satisfer les necessitats dels alumnes. El nostre programa acull a alumnes tant de Primària com de Secundària.

Els objectius estan basats en una sèrie d’etapes que possibiliten la transició progressiva de l’alumnat cap a l’educació general per poder participar d’un currículum més extens. Es treballa amb una avaluació continuada i cada trimestre s’entrega un informe detallat als pares.

La intel·ligència social és la pedra angular de l’International Homeroom i, per aquest motiu, alumnes amb un nivell principiant comparteixen espai amb alumnes de nivell més avançat, en un entorn multicultural i divers.

L’International Homeroom compta amb un equip de professionals que treballen amb il·lusió i empatia de forma transversal i multidisciplinària per fer el seguiment de la integració de l’alumne dins la nostra comunitat i assegurar que el seu aprenentatge sigui significatiu.