Preparem els nostres alumnes perquè adquireixin el coneixement i les habilitats necessàries per ser els actors d’un món que canvia a gran velocitat i en el qual la tecnologia impulsa noves formes d’estudi i de treball, on les relacions han deixat d’estar limitades per fronteres.

Amb una educació integral, excel•lents habilitats comunicatives i una consciència global més àmplia, els nostres alumnes podran assolir l’èxit en aquest nou món interrelacionat. Per assegurar-nos que els nostres alumnes desenvolupen una comprensió de la ciutadania global i que estan connectats amb el món que els envolta, enfoquem el nostre currículum des d’una perspectiva internacional. Aquest enfocament internacional de l’educació implica que perquè els alumnes puguin assolir les habilitats globals que precisen, han de tenir accés a una educació de llengües de qualitat i estar exposats a experiències interculturals al llarg de la vida escolar, com succeeix a European International School of Barcelona.
L’ensenyança d’idiomes és el vehicle ideal per a la millora de la connexió dels alumnes amb el món real i l’aprenentatge de cinc llengües garanteix l’adquisició de les habilitats necessàries per participar en la societat com vertaders ciutadans del món.