Un projecte educatiu internacional, avançat i de qualitat

A European International School of Barcelona preparem els nostres alumnes perquè puguin assolir l’excel·lència en el seu desenvolupament humà i intel·lectual. Fomentem el coneixement de les seves habilitats i talents propis i els ajudem a  gestionar-los en benefici del bé comú.

Eduquem des de la internacionalitat amb un enfocament modern, global i pràctic. Perquè en un món cada cop més complex volem que els nostres alumnes es converteixin en persones autònomes i responsables, capaces d’estudiar i treballar aquí o a qualsevol lloc del món.

Des dels 0 fins als 18 anys acompanyem cada un dels nostres alumnes perquè desenvolupin el seu potencial i les seves capacitats. El nostre projecte s’inicia a l’etapa Infantil i es consolida al Batxillerat. Els alumnes participen en nombrosos esdeveniments internacionals vinculats a programes acadèmics, competicions esportives i accions humanitàries.

Tornada a la cultura de l’esforç: persones autònomes, responsables i felices

L’excel·lència educativa del nostre projecte té com a eix principal la formació del caràcter dels nostres alumnes mitjançant l’esforç personal, el treball en comú i la conscienciació social.

Treballem amb una metodologia activa que té per objectiu  que els alumnes aprenguin a aprendre i en gaudeixin. Que siguin autònoms, responsables, que tinguin sempre alta la seva autoestima i que trobin en aquest espai educatiu un lloc on valorin, desenvolupin i potenciïn al màxim les seves capacitats, els seus talents; en definitiva, allò que els fa ser únics i que sigui també única la seva contribució social, sigui quin sigui el seu àmbit d’acció.