Un gran ventall de possibilitats

Les activitats extraescolars a European International School of Barcelona permeten que tots els alumnes puguin gaudir de la seva activitat preferida sense haver de desplaçar-se a altres llocs. Futbol, dansa, bàsquet, música, natació, teatre, gimnàstica rítmica, natació sincronitzada, triatló, plàstica o judo… Escoles esportives i escoles artístiques reconegudes i admeses en competicions nacionals i internacionals…

És molt important. Són més que extraescolars, són autèntiques activitats esportives. Admetem també alumnes d’altres centres, fet que ens permet tenir grups amplis per competir en qualsevol disciplina.

A European International School of Barcelona organitzem periòdicament jornades culturals, conferències, tot tipus d’exposicions, col·loquis, taules rodones… Tant per a alumnes com per a les seves famílies.

Escola de música

Classes particulars de llenguatge musical i instruments com la guitarra, el piano, la flauta travessera, el violoncel, el violí, la viola… Tots ells es duen a terme dins del centre i amb professors experts.

Activitats socials i tallers

Al llarg del curs celebrem el Dia de Santa Cecília, Sant Jordi, Halloween…, i també actes interns propis de les etapes educatives o actuacions de la nostra coral.

Club d’escacs

Creativitat, procés de presa de decisions i esperit crític, capacitat matemàtica, memòria, concentració, planificació, criteris ètics i concepte de justícia… Avui dia ningú no dubta dels grans beneficis que comporta la pràctica d’aquest esport per al desenvolupament integral de l’individu.

Promovem i motivem els alumnes en la pràctica d’aquest esport i busquem implantar una dinàmica natural i accessible que possibiliti aprendre’l i practicar-lo a tots els alumnes. Per fer-ho l’hem incorporat en hores lectives de matemàtiques, en aules obertes durant les hores del pati i també com a activitat extraescolar.

Art i programes artístics

Educar en la creativitat és educar per al canvi i formar persones riques en originalitat, flexibilitat, visió de futur, iniciativa, confiança i que estiguin preparades per afrontar els reptes que se’ls presentin a la seva vida quotidiana i escolar; a més d’oferir-los eines per a la innovació.

L’art és de vital importància en l’educació, ja que és generador del desenvolupament de la capacitat creativa natural que tot ésser té dins, i estimula les qualitats individuals, els valors socials, els morals i l’autoestima.

European International School of Barcelona en el seu Departament Artístic, a través del contingut curricular i de les diverses escoles d’art extraescolar, pretén ser un espai i un temps en els quals els nens i nenes trobin, descobreixin, realitzin processos creatius que contribueixin de forma gradual a la construcció de la seva pròpia identitat, a l’establiment de relacions afectives, al desenvolupament de les seves competències i a l’apreciació del seu entorn natural, social i cultural.

Els eixos sobre els quals se sustenta aquest departament són les escoles de: Música, Dansa Clàssica, Funky, Plàstica i Drama.

Música en tota la seva dimensió

Utilització dels llenguatges musicals en la manifestació d’idees, sentiments i emocions; impacte de la música en la comunicació social; interpretacions musicals i canals de comunicació entre les diferents cultures,etc. Tot plegat es barreja amb els coneixements adquirits en actuacions al llarg del curs, en actes i festivals curriculars. L’estil de música modern, Rock Pop, també està contemplat al pla d’estudis, de forma que l’alumnat amb inquietuds musicals de diversos estils pugui desenvolupar capacitats formant grups de Rock-Pop.

Tècnica de l’instrument i interpretació

Els nostres alumnes poden escollir l’instrument que més els agradi, com: piano, violí, violoncel, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, bateria, etc. Com centre examinador registrat de Trinity College London estem en disposició de realitzar els exàmens que proporcionen a l’estudiant una acreditació internacional. Les intervencions musicals dels nostres alumnes en actes curriculars permeten enriquir els continguts pedagògics, tant per als auditors com per als intèrprets.

Coral

Dins del taller de Coral de 5è i 6è, ESO i Batxillerat es treballa la tècnica vocal i cançons de diversos estils.

A través del cant coral treballem i aprofundim en el cant d’un repertori de cançons adequat als interessos, motivacions i capacitats dels nostres alumnes; fent servir com a referent la veu del docent i una bona tècnica de direcció coral per desenvolupar en els alumnes la capacitat d’aconseguir una adequada interpretació i guiar-los en la seva execució. Utilitzem cançons originals de diferents països, aplicant d’aquesta forma els idiomes curriculars i els projectem internacionalment oferint-los l’oportunitat de cantar en els diversos intercanvis que es realitzen i en actuacions externes com al Palau de la Música Catalana.

Dansa

En incorporar l’estudi de la Dansa apropem la joventut a un art on conflueixen l’esperit i el cos al servei de la perfecció.

Com a expressió comunicativa és un llenguatge diferent que indueix o manifesta estats, idees o sentiments que no es poden traduir amb paraules.

Partim de la Dansa per apropar-nos a d’altres manifestacions artístiques, amb les quals està íntimament relacionada, com la música, el teatre, la poesia, la pintura, l’escultura, etc.

Essencialment permet valorar les emocions que el cos desperta a través del ritme, del moviment i de l’esperit.

Ballet clàssic: Royal Academy of Dance

European International School of Barcelona segueix el programa d’estudis de la Royal Academy of Dance ja que és molt afí al nostre projecte pedagògic internacional.

Aquest pla d’estudis ofereix l’oportunitat i l’opció d’obtenir certificats dels diversos nivells assolits. Adquirim així reconeixement i estímul.

El contingut del pla d’estudis de la Royal s’estructura de forma progressiva, de Pre-Primary (6 anys), i Primary fins a Grau VIII. A cada curs existeix la possibilitat de presentar-se als exàmens o a les classes de presentació de la Royal Academy of Dance que es realitzen a l’escola tot i que aquesta institució té la seu a Londres.

Arts and Crafts

Mitjançant l’educació artística plàstica es pretén que els alumnes coneguin i sàpiguen aplicar els elements propis dels llenguatges visuals i plàstics. La pintura s’utilitza com a base instrumental per afavorir la sensibilitat i permet desenvolupar les capacitats d’expressió de sentiments, emocions, idees i coneixements en general a través de la forma, el color, la textura, el volum, l’espai i el temps.

El treball interdisciplinari està molt present i al llarg del curs els treballs realitzats serveixen de decorats en diversos esdeveniments d’altres àrees del centre, actes acadèmics (Sant Jordi, Santa Cecília, etc.) i festivals escolars.

Drama:
teatre i teatre musical

El teatre i el joc dramàtic desenvolupen capacitats personals com la imaginació, l’observació i la creativitat. A més, exigeixen una anàlisi i una interpretació de la realitat que impliquen comunicació, a partir principalment de dos mitjans: el canal oral i el corporal. El teatre ofereix la possibilitat de madurar com a persona mitjançant la representació simbòlica de situacions de la vida. Així mateix, també pot establir connexions molt interessants entre la vida real i el món de la imaginació i de la creació literària. L’activitat de Teatre musical es du a terme en anglès. Està dirigida a alumnes de 3r a 6è de Primària i a 1r i 2n de Secundària. Aquest és un gènere que cada cop pren més força al nostre país. La importància pedagògica del teatre musical és fonamental, ja que comprèn diverses disciplines: interpretació teatral, cant, música, expressió corporal, dansa, etc.

Una aventura d’escenaris, de guions, de llums, de vestuaris, d’atrezzo, de misteris, de plors o de rialles, de sensacions, de pors, de nervis, de ments en blanc, de cooperació, d’amistat, de sentiments, d’amor…i és una aventura per als adolescents inquiets, valents, motivats per anar més enllà del cànon, buscar noves vies, nous estímuls a les seves inquietuds.

Escola de Futbol

Esport dirigit a alumnes de 6 a 18 anys, estructurat en 4 fases fonamentals: fase d’iniciació I i II, i fase de perfeccionament I i II. Són 2 les modalitats de futbol que es proposen: futbol 7 i futbol 11. Els alumnes de l’escola de futbol participen en competicions a nivell escolar, federat i internacional.

El grup de competició forma part del “Programa Esportiu Internacional” d’European International School of Barcelona i participa al torneig de futbol “ISSA” tant al cas de Futbol 11 Masculí com del Futbol 7 Femení.

Escola de Bàsquet

European International School of Barcelona i la Fundació UESC treballen conjuntament per donar forma al projecte esportiu de l’Escola de Bàsquet.

Aquest projecte es composa de diverses etapes formatives. Una primera etapa dirigida a alumnes de 6 a 12 anys que participen en els jocs esportius escolars organitzats per l’OMET, i una segona etapa dirigida a alumnes de 13 a 20 anys, que participen en la competició organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet. 
A més, el grup de competició, tant masculí com femení del “Programa Esportiu Internacional” d’European International School of Barcelona, participa en la competició internacional de l’ISSA que es du a terme un cop a l’any.

Gimnàstica Rítmica

Des del nivell d’iniciació al nivell de tecnificació, els/les nostres alumnes de l’escola de gimnàstica rítmica aprenen seguint uns objectius determinats segons el nivell, els elements tècnics bàsics de la rítmica i els seus components essencials (pilota, cèrcol, corda, cinta i maces), desenvolupen el seu aparell psicomotor i tot això amb un component lúdic important.

Escola de Triatló

El triatló és un dels esports més complets ja que està format per 3 disciplines diferents: la carrera a peu, la natació i el ciclisme. Les distàncies a recórrer varien en funció de les edats i la modalitat a practicar depèn del període de temporada: des de la duatló de muntanya (carrera a peu i BTT), passant per la duatló de carretera, seguit de la aquatló (carrera a peu i natació) i el triatló. El programa de triatló està adaptat a l’edat i nivell dels nostres alumnes.

Escola de Judo

Art marcial d’origen japonès i esport de combat olímpic l’objectiu del qual és vèncer el contrari utilitzant i aprofitant els desequilibris adequats per tombar-lo. La UNESCO va declarar el judo el millor esport inicial formatiu per a nens/es i joves. L’Escola de Judo es divideix en 3 nivells: Nivell Iniciació: dirigit a nens/es de 6 a 9 anys, on es treballen aspectes motrius bàsics, caigudes i progressions de peu i de terra, amb un component lúdic important. Grup avançat: des dels 10-13 anys, es desenvolupen tècniques de projecció bàsiques de mà, maluc, cama i peu, així com tècniques de control de terra. Grup perfeccionament: a partir dels 14 anys, adquireixen protagonisme les tècniques de projecció específiques així com les tècniques de control de terra, les immobilitzacions, estrangulacions i luxacions.

Natació sincronitzada

El programa de natació sincronitzada va dirigit a tots aquells nens/es a partir de 7 anys que vulguin formar part del programa i reuneixin els requisits tècnics bàsics definits per la Direcció Tècnica de Natació. És una activitat esportiva en el medi aquàtic on es du a terme el desenvolupament d’elements i figures del ballet dins de l’aigua amb un component rítmic, musical i coreogràfic important.

Nursery swimming

La importància del desenvolupament motriu en el medi aquàtic en els nens d’un i dos anys és fonamental per a un creixement equilibrat.

Al nostre col·legi sabem que entre els beneficis d’aquesta activitat per als nadons hem de destacar, l’important desenvolupament psicomotor, l’augment de la coordinació motriu, la localització propioceptiva i la integració cinestèsica. A més, és important subratllar que facilita moviments i experiències motrius que condueixen a un augment del repertori motor, al mateix temps que ajuda a l’enfortiment del sistema cardiotoràcic, regula el to muscular (molt important per a l’estàtica, l’equilibri i el moviment) i per últim, però potser el més important, s’obté una millora de les relacions afectives.

La natació per a nadons és un dels millors mètodes d’estimulació primerenca, ja que, en un ambient de joc i plaer, aporta beneficis importants per al nadó a causa dels components físics de l’activitat (aigua, moviment, calor).