Batxillerat (16-18 anys)

El 100% dels nostres alumnes de Batxillerat superen la selectivitat i el 86% entren a facultats que han escollit com a primera opció. Sense oblidar que dominen 5 llengües i que estan preparats per estudiar i treballar en qualsevol part del món.

En aquesta etapa el nostre principal objectiu és que l’alumnat arribi a la universitat amb la millor preparació possible. Creiem que aquesta preparació s’aconsegueix amb el foment d’uns bons hàbits de treball i estudi, acompanyats del valor de l’esforç, i obrint a l’alumnat el nombre més gran de portes que sigui possible, l’exposem a múltiples experiències en diferents àmbits, totes elles integrades en un projecte educatiu sòlid, complet i recolzat per un gran equip de professors.

Hàbits de treball i autonomia

La tutoria fomenta els hàbits de treball i l’autonomia dels alumnes, claus per a una bona preparació per a la universitat. Tenim integrats dins del programa de tutories, sessions i seminaris d’orientació universitària on exalumnes i pares comparteixen les seves experiències.

Dissenya el teu propi Batxillerat
Flexibilitat d’itineraris i opció internacional

Els nostres alumnes poden cursar el Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, o l’Artístic. Així mateix, també poden cursar l’American High School Diploma o els International ALevels. (Per a més informació sobre els ALevels)

Activitats de promoció de la lectura, Cinefòrum, Club de poesia

A més del plaer estètic i del valor cultural que aporta la literatura, inspirem en l’alumnat el desig de llegir com a mètode de coneixement de si mateix i de coneixement del món.

Convidem els alumnes a participar en sessions de lectura de poesia o visionat i comentari posterior de textos fílmics per tal d’ampliar el seu bagatge cultural i millorar així la seva experiència oral.

Gràcies a un projecte de lectures obertes oferim un amplíssim ventall de possibilitats perquè els nostres alumnes tinguin l’opció d’escollir sempre el llibre que volen llegir. Aquest caràcter optatiu és indispensable en la formació de l’esperit lector, especialment en les edats en què resulta crucial que la lectura no sigui una imposició, sinó una elecció que contribueixi en la recerca de la seva identitat adulta.

T’apropem a la universitat

Comptem amb vincles de col·laboració amb diferents universitats que permeten que els alumnes gaudeixin d’experiències i contactes per poder conèixer millor els seus futurs estudis superiors: els oferim tallers i seminaris de comú acord amb diferents universitats amb l’objectiu que puguin, no només aprendre, sinó fins i tot entrar en el món de la universitat amb la qual es trobaran més endavant.