Reunions de pares 2014/2015

Com cada any, cada nivell tindrà una reunió informativa al principi del curs escolar on es fixaran els objectius i una a final de curs on s’analitzarà amb els pares i mares el treball realitzat.

 

A la següent taula s’indica el dia i la hora que li correspon a cada nivell:

QUADRE REUNIONS