Protocol de protecció i prevenció

Reobertura EISBarcelona juny-juliol 2020: protocol de protecció i prevenció

Des de l’EISB Recovery Committee, format pels responsables de les àrees de salut, circulació, manteniment, seguretat, administració i RH; juntament amb la direcció del col·legi, hem elaborat un protocol per assegurar el correcte funcionament de la reobertura de la nostra escola.

Aquest protocol s’ha elaborat sobre la base del Pla d’Obertura de Centres Educatius, que incorpora les mesures sobre l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat de l’alumnat i el personal.

Els següents procediments s’han establert per assegurar que es compleixi amb els màxims

estàndards de salut, seguretat i higiene durant els campus d’estiu que oferim només a les actuals famílies de l’EISBarcelona i que s’adaptaran a la tornada a les aules al setembre del 2020.

Protocol d’actuació:

 • Fluxes de circulació. Entrades i sortides.
 • Senyalització i accions informatives.
 • Circulació dins del recinte escolar.
 • Organització de l’aula.
 • Ús del material.
 • Grups d’espais.
 • Zones comunes.
 • Personal docent i no docent.
 • Servei de menjador.

Mesures higienicosanitàries:

 • Servei d’infermeria.
 • Requisits d’assistència.
 • Mesures de protecció i prevenció. Distància física / rentat de mans / màscares/ control de temperatura.
 • Neteja, ventilació i desinfecció.
 • Protocol d’actuació en cas de simptomatologia compatible amb la COVID-19.

El col·lectiu d’alumnat, familiars i professors haurà de mantenir estrictament les mesures sanitàries i de seguretat estipulades pel nostre protocol intern, d’acord amb les recomanacions aportades pels organismes d’atenció a la infància nacionals i internacionals.

 

Us preguem que llegiu atentament el següent document:

Protocol de Prevenció i Protecció EISB Summer 20202_juny i juliol