Projectes Interdisciplinaris de Cicle Superior

Cada trimestre els alumnes de Primària realitzen un projecte interdisciplinari que comporta un desenvolupament de les competències transversals.

Durant aquest trimestre els alumnes de 5è de Primària treballen el projecte sobre l’univers. Han de crear un nou planeta i les seves estructures socials, culturals i polítiques, inclosos els jocs matemàtics típics del planeta.

En el cas de 6è de Primària, el projecte du per títol “Creating our own business” (Creem la nostra empresa). Han de definir la seva micro empresa, l’objectiu, l’equip directiu, elaborar una previsió de despeses i una campanya publicitària internacional per promocionar-la, tot tenint en compte que l’empresa ha de ser sostenible.

L’objectiu principal de les activitats és desenvolupar en els alumnes valors o qualitats com la creativitat, el treball en equip, la iniciativa i la presa de decisions.