Programa d’Intercanvis i Viatges Culturals EIS

Aquesta setmana els alumnes d’EIS visitaran Cardiff, Lorient, Bordeaux, York, Amsterdam, Nantes, Lió, Ginebra, Cambridge, Londres i l’Alguer.

Els intercanvis i els viatges culturals ofereixen múltiples beneficis per a aquells alumnes amb ganes d’embarcar-se en una aventura internacional.

L’adquisició d’una llengua s’aconsegueix mitjançant la immersió. Així, s’afavoreix el desenvolupament d’habilitats d’anàlisi i de resolució de problemes, i es fomenta l’aprenentatge des d’un enfocament internacional que ofereix als alumnes diferents punts de vista que els ajuden a comprendre i acceptar cultures diverses. Això és especialment útil per a aquells estudiants que es presenten als exàmens d’IGCSE, ja que contribueix a la seva formació en Ciutadania Global (Global Citizenship).

Així mateix, també s’accentua el desenvolupament de competències personals que afavoreixen la maduresa, la confiança i l’autoestima en els alumnes. Després de l’intercanvi, els alumnes es senten satisfets amb ells mateixos i aquest sentiment condueix, al seu torn, al desenvolupament del pensament crític, fet que els permet prendre decisions i lluitar per nous objectius. L’augment de la pressió per comunicar-se i relacionar-se amb altres persones genera una consciència de grup i desenvolupa la sensibilitat personal cap als altres.

Esperem que aprengueu molt i confiem que sereu excel·lents ambaixadors del nostre col·legi i del nostre país!