Presentació Escola de Bàsquet

El passat dijous 25 de setembre l’Europa International School va tenir el plaer de comptar amb el Sr. Agustí Gasol per la presentació del nou curs 2014-2015 de la secció de Bàsquet. Tant Esther Herranz, chief executive officer, com el Sr. Gasol van recalcar la importància de l’esport extraescolar com a element socialitzador, integrador i complementari en el desenvolupament integral de l’alumne. Aquesta empenta que suposa la participació d’una persona amb la qualitat humana i professional com el pare dels germans Gasol, suposa un impuls cap a una evolució de les Activitats Extraescolars dins de l’Europa International School i especialment a la secció de bàsquet.