Model United Nations

Cada any els nostres alumnes participen en diferents programes internacionals vinculats a l’esport, les matemàtiques o la política. Mostra dels programes internacionals de política és la participació en les Conferències MUN (Model de Nacions Unides).

Els nostres alumnes actuen com delegats internacionals en representació de països que van des d’Argentina a l’Índia, passant per Iran o Afganistan; i el seu objectiu és aconseguir acords amb altres delegats, mitjançant el diàleg, la rèplica i el debat. Així doncs, la finalitat és assolir el consens per a l’elaboració d’una resolució conjunta, i el seu contingut ha de contribuir a aconseguir millores en l’àmbit abordat.

A continuació els deixem un breu vídeo fet per un dels nostres alumnes que resumeix molt bé les característiques més importants dels MUN.