Jornades GrOC

El 30 de gener es du a terme a Europa International School la primera de les sessions de les Jornades sobre Gramàtica Orientada a les Competències (GrOC) organitzades pel Departament de castellà del nostre Col·legi juntament amb el professor Àngel Gallego del Departament de Filologia española de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les jornades tenen com a finalitat reunir les diverses parts involucrades en la millora de l’ensenyament de la llengua a Secundària, amb la finalitat d’unificar criteris i elaborar materials que serveixin per optimitzar els esforços que realitzen els docents des de diferents col·legis i instituts.

Al llarg de la jornada, que va tenir continuïtat el 31 de gener a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, més d’un centenar de docents assisteixen a diverses conferències i taules rodones on es plantegen els problemes que ha d’afrontar l’ensenyament de la llengua perquè l’alumnat adquireixi un nivell adequat en competències comunicatives a partir de l’estudi de la gramàtica.

Davant dels qui defensen la necessitat de posar èmfasi en els aspectes sociolingüístics i pragmàtics, els organitzadors del congrés assenyalen que “la gramàtica, especialment quan es converteix en un exercici de reflexió i no en un simple etiquetatge de funcions, pot fer aportacions decisives a la millora de l’expressió escrita i la comprensió lectora”. Tanmateix, tal com assenyala Germán Cánovas al final de les primeres jornades, “aquest nou enfocament requereix una actitud adequada per part del professorat i l’elaboració de materials que facilitin la tasca del docent”.

Per als pròxims mesos s’han previst diverses iniciatives que serviran per desenvolupar vàries de les propostes que han sorgit a les Jornades, algunes de les quals es duran a terme a l’Europa Internatioinal School amb l’assessorament de professorat de la UAB i lingüistes de reconegut prestigi.