Dance World Cup 2015 -Romania, Bucarest

Europa International School present a la Dance World Cup 2015.

Felicitats a les alumnes de l’escola de Dansa EIS: Laura Bellmunt, Patrícia Cavestany, Andrea Delgado, Andrea Ogando, Clàudia Peiró, Patricia Querol i Laura Tardà.

Tags: