Ciència Divertida

Els alumnes de 1r a 3r de Primària han gaudit de les aventures dels científics de Ciència Divertida, amb qui han travessat el temut bosc d’un bruixot que els ha sotmès a diverses proves que han hagut de superar amb coneixements científics.

Amb aquestes activitats els nens es familiaritzen amb la ciència i descobreixen algunes de les seves moltes utilitats.