Carrera contra la Fam 25 d’abril

Europa International School, en el seu compromís social amb l’esport solidari, participará el dissabte 25 d’abril en la 18a edició de la “Carrera contra la Fam”.

Promoguda per la Fundació Acció contra la Fam, que sensibilitza milers d’alumnes en tot el món sobre el problema de la fam i la desnutrició, els nostres joves s’impliquen en una acció que servirà per ajudar les poblacions més desfavorides.

Més de 280.000 joves uniran les seves forces per lluitar contra la injusta dictadura de la fam!