Un dels principals objectius d’EIS Barcelona és aconseguir que tots els nostres alumnes tinguin l’oportunitat d’assolir els seus objectius; tant els personals com els acadèmics.

Per a alumnes immersos en programes esportius d’alt rendiment, oferim tres itineraris acadèmics:

International A Levels (programa presencial), University of Nebraska High School (programa presencial i online) i el curso nacional (presencial). Els programes combinen l’entrenament tècnic-tàctic i la preparació física d’alt nivell, amb un sistema educatiu tailormade que s’adapta a les necessitats de cada jugador, tenint en compte horaris d’entrenament, calendaris de competició...

D’aquesta forma possibilitem que joves promeses que desitgen enfocar el seu futur cap al món professional des de ben joves, es trobin respatllats per professionals tant de l’àmbit esportiu com l’acadèmic.

L’American High School Diploma és el programa que millor satisfà les necessitats d’aquests estudiants. Depenent dels crèdits, els ofereix la flexibilitat de concentrar-se en estudiar o en la seva carrera esportiva, tenint en compte el moment del curs escolar en què es troben.

Volem que els nostres esportistes esdevinguin persones autònomes i reponsables

European International School of Barcelona treballa en col·laboració amb empreses esportives internacionals.

Preparem els nostres esportistes perquè puguin assolir l’excel·lència en el seu desenvolupament humà i intel·lectual. Fomentem el coneixement de les seves habilitats i talents, i els ajudem a saber gestionar-ho en benefici del bé comú. Eduquem des de la internacionalitat amb un enfocament modern, global i pràcitc. Perquè en un món cada cop més complex, volem que els nostres esportistes esdevinguin persones autònomes i responsables, capaces d’estudiar i treballar aquí o en qualsevol lloc del món. Treballem amb una metodologia activa, l’objectiu de la qual és que els esportistes aprenguin a aprendre i en gaudeixin per ser aprenents de per vida.

Que siguin autònoms, responsables, que tinguin sempre alta la seva autoestiam i que trobin en aquest espai educatiu un lloc on valorin, desenvolupin i potenciïn al màxim les seves capacitats, els seus talents; en definitiva, allò que els fa ser únics.

Atenem a les famílies internacionals amb tutories presencials i online. L’experiència ens diu que un desenvolupament acadèmic i personal exitós radica en la constant i fluïda comunicació entre pares, alumnes i formadors.

University of Nebraska High School Diploma

Oferim el University of Nebraska High School (UNHS) Diploma.

Les classes que són en horari i programa adaptat, les imparteixen professors qualificats especialistes en les diferents matèries. Els alumnes sempre reben assessorament individualitzat adaptant-se perfectament a les seves necessitats, independentment de la nacionalitat, l’edat i el nivell d’estudis previs del jugador.

European ISB es compromet a aconseguir que aquests joves jugadors que desitgen ser professionals, tinguin l’oportunitat d’assolir les seves metes esportives sense que es vegin afectats els seus estudis, doncs entenem que per sobre de tot està la persona.

Les assignaturas impartides en l’UNHS, d’acord amb l’expedient d’avaluació són: