L’ AMPA de European International School of Barcelona dóna la benvinguda a tots els pares i mares de la comunitat educativa del col·legi. Qualsevol progenitor o representant legal d’un alumne o alumna pot ser soci.

Objectius

    • Donar suport i assistència als seus membres, als professors i als alumnes.
    • Promoure la participació dels pares en les dinàmiques quotidianes del col·legi.
    • Facilitar la col.laboració del centre educatiu dins l’àmbit social en el qual s’ubica.
    • Col.laborar amb les activitats educatives del centre, aportar idees que contribueixin a la millora de l’ensenyament i de les activitats escolars.
    • Estar oberts a altres propostes dels socis d’acord amb la normativa vigent en la matèria.

 Participació

Per tal que la nostra Associació sigui realment representativa de la majoria de les famílies necessitem el suport i la participació dels pares de l’escola. Això ho poden fer assistint a les activitats, actes i reunions de l’AMPA :

La junta directiva de l’AMPA s’escolleix democràticament en l’assemblea de socis i fa un labor voluntària i desinteressada de la qual ens en beneficiem tots.

Correu electrònic de contacte: ampa@eisbarcelona.com

La Direcció de l’AMPA